tips & inspiratie

Waarom appels ruien in juni

In de zomermaanden laten fruitbomen vaak onrijpe vruchtjes vallen. Dit is goed te zien bij peren en in sterkere mate bij appels, maar het komt bij vrijwel alle fruitbomen voor. Het is een natuurlijk verschijnsel en kan verschillende oorzaken hebben. Het laten vallen van onrijpe vruchtjes is echter geen ziekte en normaal gesproken ook niet schadelijk voor de boom. We noemen dit verschijnsel ‘ruien’.

Waarom ruien fruitbomen?
De rui (vaak in de maand juni) is een natuurlijke concurrentiestrijd om voedingsstoffen en groeihormonen, de boom stoot de vruchtjes af die geen of minder kans hebben om volwassen te worden. Slechte bestuiving is de belangrijkste oorzaak. De rui kan ook worden veroorzaakt door:
– Koud weer tijdens de bloei, bestuivers zoals bijen zijn dan (nog) niet actief.
– Bevriezen van bloemknoppen waardoor ze niet bevrucht kunnen worden.
– Slechte bestuiving omdat er geen bestuivers (bijen, hommels etc.) in de buurt van de boom aanwezig zijn.
– Teveel aan stikstof (meststoffen) zorgt voor een sterke groei. De boom steekt dan meer energie in de groei en minder in vruchtzetting.
– Een zeer natte periode of een gebrek aan voedingsstoffen kan ook zorgen voor vruchtval (meestal vrij laat).

Hoe voorkom ik vruchtval?
Het ruien van vruchten is niet altijd slecht. Als een boom veel vruchten heeft zullen deze nooit allemaal kunnen uitgroeien tot grote smakelijke appels, peren of pruimen. Het kan zelfs nodig zijn om zelf vruchten te verwijderen zodat de overblijvers beter kunnen groeien.
Vallen bijna alle vruchtjes van je boom af dan kan dit incidenteel veroorzaakt zijn door late nachtvorst, vooral appels zijn hier gevoelig voor. Lijkt dit echter niet de reden dan kun je onderstaande maatregelen proberen om je oogst in de volgende jaren te verbeteren:
– Lok bestuivende insecten naar je tuin. Zorg voor schuilgelegenheid en voldoende voedsel door bijvoorbeeld een insectenhotel te plaatsen en voedselplanten te planten.
– Geef niet (teveel) kunstmest, maar zorg wel dat je bomen voldoende voedingsstoffen hebben. Dit doe je bijvoorbeeld door jaarlijks te mulchen met bladaarde en/of door koemestkorrel te strooien.
– Controleer of je bomen daadwerkelijk bestoven kunnen worden. Als je zelfbestuivende rassen hebt geplant of wanneer je kruisbestuivende soorten bij elkaar passen zit je goed. Anders kan het nodig zijn een extra boompje te planten dat als bestuiver dient. In sommige gevallen kan een sierappel/sierpeer/sierkers hiervoor ook dienst doen.