tips & inspiratie

Klimplanten snoeien voor uitbundigere bloei

Door in de zomer te snoeien kun je de bloei van verschillende klimplanten stimuleren. Dit geldt onder meer voor blauwe regen, kamperfoelie, ramblers (rozen) en vuurdoorn.

Het snoeien van snelgroeiende klimplanten in de zomer heeft meerdere voordelen. De eerste is natuurlijk dat de grootte van de plant in toom blijft en deze niet kan gaan woekeren.

Door een deel van de jonge twijgen terug te snoeien voordat deze gaan verhouten wordt de groei voor volgend jaar wat geremd. Tegelijkertijd stimuleren we de plant om bloemen en vruchten te vormen. Tijdens de zomersnoei kunnen we ook van de gelegenheid gebruik maken om de plant uit te dunnen waar nodig en zieke of beschadigde takken weg te nemen.

In het algemeen geldt; knip de jonge uitlopers flink terug. Laat enkele bladparen/knopen zitten die dit seizoen gevormd zijn en knip daarboven rigoreus alles weg na de bloei. Hieronder nog een aantal specifieke tips.

Vuurdoorn: neem uitlopers deels terug, maar laat zeker een stuk van het jonge schot zitten omdat hieraan nog de kleurrijke bessen gevormd worden.

Kamperfoelie: snoei jonge twijgen terug tot het derde of vierde bladpaar. Dun de plant ook uit door een of enkele oudere takken helemaal weg te nemen. Hierdoor krijgen jonge scheuten weer de ruimte en zal je kamperfoelie rijker bloeien.

Bij blauwe regen neem je eveneens de jonge twijgen terug tot net na het tweede of derde blad. Dit betekent bij deze snelle groeier vaak dat je wel driekwart van de tak wegsnoeit, maar het stimuleert de bloei van volgend voorjaar.

De meeste klimrozen hoeven in de zomer nauwelijks gesnoeid te worden. Alleen het wegknippen van uitgebloeide bloemen is al voldoende. Bij de groep ramblers kan verjongingssnoei gebruikt worden door met regelmaat een oudere, kaal wordende stam weg te nemen. Dit voorkomt dat er een gestel van dikke takken ontstaat die onderin kaal zijn en waarin alleen aan de top bloemen staan.