tips & inspiratie

Zaden bewaren: droog en donker

Wanneer je zelf zaden hebt verzameld om volgend jaar te zaaien wil je graag dat ze kiemkrachtig blijven. Bewaar ze op de goede manier, dan blijven ze zo lang mogelijk goed.

Ook al lijkt het misschien van de buitenkant niet zo: zaden leven. Als ze niet zouden leven kon er immers geen complete plant uit groeien. Een zaadje zit alleen in een rustfase om een geschikt moment af te wachten om te gaan groeien. Deze rustfase wordt kiemrust genoemd.

De kiemrust kan worden doorbroken door verschillende factoren. De prikkels waar zaden gevoelig voor zijn verschilt per plantensoort. Ook de maximale levensduur van een zaadje is sterk afhankelijk van de soort plant. Over het algemeen geldt dat snelgroeiende planten heel snel en makkelijk kiemen, maar dat het zaad korter leeft. Bij langzaam groeiende planten doet het zaadje er langer over te ontkiemen, maar kan de kiemrust soms wel jarenlang gehandhaafd blijven.

Twee factoren die veel invloed hebben op de levensduur van zaden zijn licht en vocht. Wanneer zaden worden blootgesteld aan een bepaalde hoeveelheid vocht en/of licht kunnen ze beginnen te ontkiemen. Dit kan heel langzaam en geleidelijk gaan zonder dat je er iets van ziet. Het zaadje verbruikt dan echter wel reserves. Op een bepaald moment is er een kantelpunt bereikt en kan de kieming niet meer gestopt worden, dat betekent dat het zaadje gaat groeien als er genoeg water, licht en voedingsstoffen zijn. Zijn die er niet? Dan houdt het op en sterft het ontkiemde zaadje alsnog.

Bewaar zaden altijd donker, droog en relatief koel. Dan blijven ze het langst in leven en blijft de kiemkracht sterk. Uit de zaden die je hebt verzameld krijg je dan de meeste nieuwe planten en ze zullen in het begin sneller en sterker groeien. Het is dus de moeite waard een goed plekje voor je zadenbank uit te zoeken.